Centrālais birojs (Rīga):
Darba laiks:
I,II,III,IV,V9:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00
Mācības Online
Teorija Online

Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums

218. Autobusam, vieglajam un kravas automobilim un motociklam ar blakusvāģi jābūt aprīkotam ar:

218.1. avārijas zīmi;

218.2. medicīnisko aptieciņu (autobusam, kurā ir vairāk nekā 25 sēdvietas, – ar divām aptieciņām).

 

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 496 redakcijā)

218.1 Kravas automobilim, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 t, un vieglajam automobilim jābūt aprīkotam ar vienu ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspējas klase ir 5A 21B vai augstāka, bet kravas automobilim, kura pilna masa pārsniedz 3,5 t, un autobusam jābūt aprīkotam ar vismaz vienu ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspējas klase ir 27A 70B vai augstāka.

 

(MK 22.08.2017. noteikumu Nr. 496 redakcijā)

219. Laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam automobilim un autobusam, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 t, jābūt aprīkotam ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos. Laikposmā no 1. maija līdz 1. oktobrim aizliegts braukt ar transportlīdzekli, kuram ir riepas ar radzēm.

220. (Svītrots ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 496)

221. Mopēdam jābūt uzstādītām izgatavotāja paredzētajām iekārtām, mehānismiem un ierīcēm, tām jādarbojas visos paredzētajos režīmos. Mopēdam jābūt aprīkotam ar divām savstarpēji nesaistītām bremzēm, priekšā ar tuvās gaismas lukturi, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturi un sarkanu gaismas atstarotāju, skaņas signālu, stāvbalstu un trokšņu slāpētāju. Mopēdam, kas izgatavots pēc 2001. gada 1. janvāra, papildus jābūt aprīkotam ar pakaļējo bremžu signāllukturi, gaismas virzienrādītājiem, numura apgaismojuma lukturi, atpakaļ­skata spoguļiem un ātruma mērīšanas ierīci (spidometru).

222. Aizliegts braukt ar transportlīdzekli, ja tam ir kāds no šādiem bojājumiem:

222.1. diennakts tumšajā laikā nedeg abi tuvās gaismas lukturi;

222.2. nepietiekamas redzamības apstākļos nedeg abi tuvās gaismas lukturi un vienlaikus abi priekšējie miglas lukturi;

222.3. lietus vai snigšanas laikā transportlīdzekļa vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs;

222.4. stūres iekārtas bojājumi neļauj transportlīdzekļa vadītājam izdarīt manevru;

222.5. darba bremžu sistēma transportlīdzekļa vadītājam nedod iespēju apturēt transportlīdzekli;

222.6. vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu;

222.7. transportlīdzeklim valsts tehniskajā apskatē vai tehniskā stāvokļa pārbaudē uz ceļa ir konstatēti bīstami bojājumi, kas apdraud ceļu satiksmes drošību;

222.8. riepu protektora dziļums ir mazāks par normatīvajos aktos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem minimāli noteikto dziļumu.

223. Ja transportlīdzeklim ir kāds no šādiem ārējās apgaismes ierīču bojājumiem, ar to atļauts braukt uz stāvvietu vai remontvietu ar iedegtu avārijas gaismas signalizāciju vai ar transportlīdzekļa aizmugurē piestiprinātu avārijas zīmi (tikai pakaļējo ārējās apgaismes ierīču bojājuma gadījumā):

223.1. nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem;

223.2. diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem;

223.3. diennakts tumšajā laikā nedeg kāds no tuvās gaismas lukturiem;

223.4. nepietiekamas redzamības apstākļos nedeg kāds no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem.

224. Ja uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām apturētam mehāniskajam trans­portlīdzeklim vai tā piekabei diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos nedeg kāds no priekšējiem vai pakaļējiem gabarītlukturiem, transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespējamais, lai transportlīdzekli nobrauktu no ceļa, bet, ja to izdarīt nav iespējams, tas jāapzīmē atbilstoši šo noteikumu 175. punktā minētajām prasībām.

 225. Aizliegts braukt ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar:

225.1. priekšmetiem, stiklu pārklājumiem, aizkariem, žalūzijām u. tml., kas būtiski ierobežo redzamību transportlīdzekļa vadītājam tā tiešās redzamības zonā. Attiecībā uz stiklu pārklājumiem par būtisku redzamības ierobežojumu transportlīdzekļa vadītāja redzamības zonā tiek uzskatīti stiklu pārklājumi, kas padara priekšējā stikla (vējstikla) gaismas caurlaidību mazāku par 75 % vai priekšējo sānstiklu (priekšējo durvju stiklu) gaismas caurlaidību mazāku par 70 %;

225.2. ierīcēm (antiradaru u. tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībai;

225.3. ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu, plafonu, gaismas kontrolsignālu u. tml.) un speciālo krāsojumu, kas atbilstoši normatīvajos aktos par transportlīdzekļu reģistrāciju noteiktajām prasībām ir paredzēti operatīvajiem transportlīdzekļiem vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem ir paredzēti taksometriem un var maldināt pārējos ceļu satiksmes dalībniekus;

225.4. apgaismes ierīcēm, kas neatbilst normatīvajiem aktiem par trans­portlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem.

 

(Grozīts ar MK 22.08.2017. noteikumiem Nr. 496)

226. Aizliegts veikt izmaiņas transportlīdzekļa odometra datos.