Centrālais birojs (Rīga):
Darba laiks:
I,II,III,IV,V9:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00
Mācības Online
Teorija Online

Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana

172. Skaņas signālu atļauts lietot, tikai lai novērstu ceļu satiksmei bīstamas situācijas, bet ārpus apdzīvotām vietām – arī lai pievērstu citu ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību.

173. Avārijas gaismas signalizācija jāiededz (izņemot gadījumus, ja mehāniskais transportlīdzeklis ar tādu nav aprīkots vai tā nedarbojas) un avārijas zīme uz ceļa jāizliek šādos gadījumos:    

173.1. piespiedu apstāšanās gadījumā vietās, kur apstāties vai stāvēt aizliegts, vai vietās, kur redzamības, meteoroloģisko apstākļu, citu transport­līdzekļu braukšanas ātruma, ceļa seguma stāvokļa u. tml. iemeslu dēļ apturētais transportlīdzeklis var radīt draudus ceļu satiksmes drošībai;

173.2. ja noticis ceļu satiksmes negadījums vai uz brauktuves izkritusi vai izlijusi krava;

173.3. apstājoties un stāvot uz ceļa ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, ja nedeg kāds no priekšējiem vai pakaļējiem gabarītlukturiem.

174. Braucot avārijas gaismas signalizācija jāiededz arī šādos gadījumos:  

174.1. ja transportlīdzekļa vadītājs tiek apžilbināts;

174.2. velkamajam mehāniskajam transportlīdzeklim.

 

174.3. ja transportlīdzeklim ir kāds no šo noteikumu 223. punktā minētajiem bojājumiem.

[Atceries! Ieslēdz avārijas gaismas signalizāciju, lai brīdinātu citus ceļa satiksmes dalībniekus par iespējamo bīstamību (sastrēgumiem, transportlīdzekļu bojājumiem utt.)]

175. Avārijas zīme uz ceļa jāizliek tādā attālumā no transportlīdzekļa, lai laikus brīdinātu citus transportlīdzekļu vadītājus par briesmām. Jebkurā gadījumā attālumam no avārijas zīmes līdz transportlīdzeklim jābūt šādam:

175.1. apdzīvotās vietās - ne mazākam par 15 m;

175.2. ārpus apdzīvotām vietām - ne mazākam par 100 m.