Центральный офис (Рига):
Рабочее время:
I,II,III,IV,V9:00 - 14:00 | 15:00 - 18:00
Условия

1. Uzņēmējs
Interneta vietnes gross.lv uzturētājs un tirgotājs ir SIA GROSS, reģ. Nr. LV40103076210, juridiskā adrese: Latvija, Priedaines iela 35a, Rīga, LV-1029 (turpmāk tekstā Autoskola). Visiem darījumiem vietnē https://www.gross.lv/ tiek piemēroti turpmāk minētie noteikumi un nosacījumi redakcijā, kas bija spēkā pieteikuma veikšanas laikā.

2. Gross.lv vietnes darbības principi
Autoskola pārdod pakalpojumus, izmantojot interneta vietnes platformu. Piedāvātie pakalpojumi aptver autoskolas Gross pakalpojumus un citu uzņēmumu pakalpojumus, kas saistīti ar autovadītāju apmācību, kurus Autoskolai ir atļauts pārdot.

3. Pakalpojuma pieteikšana
3.1. Pieteikumi tiek pieņemti, izmantojot interneta vietni https://www.gross.lv/
3.2. Pakalpojumam interneta vietnē ir pievienoti detalizēti apraksti, kas sniedz informāciju par pakalpojumu: cenu, norises vietu, pakalpojuma sniegšanas valodu, datumu, laiku u.tml.

4. Kā pieteikties tiešsaistē – detalizētas instrukcijas
Pieteikšanas process sastāv no šādām darbībām:
4.1. Pēc pakalpojuma vai mācību grupas izvēles Klientam ir jānospiež poga “Pieteikties”, apstiprinot savu izvēli bez papildus saistībām šajā izvēles posmā.
4.2. Nākamajā posmā sniegta detalizēta informācija par izvēlēto pakalpojumu. Ja pakalpojuma apraksts atbilst Jūsu prasībām, ievadiet savus personas datus (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese), kā arī Jums ir jāpiekrīt noteikumiem, atzīmējot un nospiežot pogu “Pieteikties”.
4.3. Trešajā posmā Jūs nokļūsiet bankas maksājumu sistēmā, kur Jums būs jāievada maksājuma kartes dati. Pēc atbilstošā paziņojuma par veiksmīgu maksājuma izpildi – tiek uzskatīts, ka Jūs esat norēķinājies par pasūtīto pakalpojumu. Pirms pakalpojuma saņemšanas pasūtītājs jebkurā laikā to var atcelt un pieprasīt samaksātās naudas atmaksu pilnā apmērā. Izņēmums ir braukšanas nodarbība vai braukšanas eksāmens, ko var atcelt ne vēlāk kā 24 stundas iepriekš. Šai nolūkā pasūtītājam ir jāsazinās ar Autoskolu, rakstot e-pastu uz: riga@gross.lv vai zvanot pa tālruni: 67212202, 26330010.
4.4. Saņemot pieteikumu, Autoskola nosūta pasūtītājam pasūtījuma apstiprinājumu uz e-pastu, kurā atkārtoti norādīts pasūtītāja pasūtījums. Šis apstiprinājums nav uzskatāms par mācību līgumu. Mācību līgums stājas spēkā tikai pēc tā parakstīšanas Autoskolas filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
4.5. Lai noskaidrotu neskaidros jautājumus par pieteikumu, autoskola var sazināties ar pasūtītāju pa tālruni (ja pasūtītājs ir norādījis tālruņa numuru) vai pa e-pastu. Tālruņa numurs un e-pasts tiek izmantots tikai un vienīgi pieteikuma apstrādei, un netiek izmantots reklāmas nolūkos, ja vien pasūtītājs nav skaidri tam piekritis.

5. Personas datu apstrāde
5.1. Klients, veicot reģistrāciju interneta vietnē, apliecina, ka tas ir iepazinies ar interneta vietnes lietošanas noteikumiem un ir sapratis to būtību un tālāk minēto.
5.2. Lai Autoskola kā personas datu Pārzinis nodrošinātu interneta vietnes darbību un spētu izpildīt pasūtījumu, atbilstoši Klientam dotajam uzdevumam, tam ir nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, kā arī, maksājuma informāciju. Tiesiskais pamats informācijas apstrādei ir fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.2. punkts: datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu.
5.3. Autoskola ir tiesīga, pēc atsevišķas, brīvprātīgas Klienta kā datu subjekta piekrišanas, izmantot Klienta iesniegto kontaktinformāciju e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas adresi, lai nosūtītu tam informāciju par jaunākajiem Autoskolas piedāvājumiem, aktualitātēm, tai skaitā, par akcijām, priekšrocībām, kas izstrādātas, balstoties uz Klienta interneta vietnes apmeklējuma vēsturi. Realizēt savu gribu un vēlmes, kā arī iespēju atteikties no turpmāku komerciālu piedāvājumu saņemšanas, Klients var interneta vietnē.
5.4. Klients, apstiprinot iepazīšanos ar šiem vispārīgajiem lietošanas noteikumiem, apliecina, ka tas ir informēts par savām kā datu subjekta tiesībām, kas izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma, savukārt, Autoskola kā Personas datu pārzinis, apliecina, ka pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas, izmantojot vietnē (Klienta profilā, reģistrācijas gadījumā) izvietoto kontaktinformāciju, godprātīgi pildīs Pārziņa pienākumus pret Klientu kā datu subjektu, kas izriet no Fizisko personu datu aizsardzības likuma.