Teorija

1. Vispārīgie jautājumi
2. Gājēju un pasažieru pienākumi
3. Transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi
4. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos
5. Transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma
6. Ceļu satiksmes regulēšana
7. Braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa
8. Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves
9. Braukšanas ātrums, distance un intervāls
10. Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana
11. Apstāšanās un stāvēšana
12. Braukšana krustojumos
13. Ceļu satiksme dzīvojamās zonās
14. Gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas
15. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana
16. Ārējās apgaismes ierīču lietošana
17. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana
18. Transportlīdzekļu vilkšana
19. Pasažieru pārvadāšana
20. Kravas pārvadāšana
21. Mācību braukšana
22. Papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem
23. Papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem
24. Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums
25. Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes
26. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumi
27. Ceļa zīmes un to raksturojums
28. Ceļa apzīmējumi un to raksturojums
29. Noslēguma jautājumi

30. 1. pielikums. Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras dod tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus.
31. 3. pielikums. Pieļaujamie transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvu) gabarīti (ar kravu vai bez tās), faktiskā masa un ass slodze
32. Ceļu satiksmes drošība
33. Ceļu satiksmes likums

34. Ūdens transports
35. Atpūtas kuģu izmantošana
36. Drošs ātrums
37. Sadursmju novēršana
38. Kuģošana zem tiltiem un to tuvumā
39. Atpūtas kuģu ugunis, zīmes un signāli
40. Rīcība ūdens satiksmes negadījumā
41. Vadītāja kvalifikācija
42. Navigācijas zīmes, ugunis un to uzstādīšana
43. Noslēguma jautājumi
44.
45. 2.pielikums. Iekšējo ūdeņu navigācijas zīmes un ugunis
46. 3.pielikums. Rajoni, kuros noteikti ātruma ierobežojumi, un to punktu koordinātas