Apmācības iespējas
Patīkamas cenas
Ērts laiks
Mūsu adreses
Un vēl...

Apmācības iespējas / Tests online

Gross ieteic:

Izvēlieties tēmas
1. Vispārīgie jautājumi
2. Gājēju un pasažieru pienākumi
3. Transportlīdzekļu vadītāju vispārīgie pienākumi
4. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos
5. Transportlīdzekļa vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma
6. Braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa
7. Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves
8. Braukšanas ātrums, distance un intervāls
9. Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana
10. Apstāšanās un stāvēšana
11.1. Braukšana krustojumos(regulējami krustojumi)
11.2. Braukšana krustojumos (neregulējami krustojumi)
12. Ceļu satiksme dzīvojamās zonās
13. Gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas
14. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana
15. Ārējās apgaismes ierīču lietošana
16. Skaņas signāla , avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana
17. Transportlīdzekļu vilkšana
18. Pasažieru pārvadāšana
19. Kravas pārvadāšana
20. Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums
21. Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes
22. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmes, brīdināšanas ierīces un apzīmējumi
23.1. Brīdinājuma zīmes
23.2. Priekšrocības zīmes
23.3. Aizlieguma zīmes
23.4. Rīkojuma zīmes
23.5. Norādījuma zīmes
23.6. VIrzienu rādītāji un informācijas zīmes
23.7. Papildzīmes
24.1. Vertikālie apzīmējumi
24.2. Horizontālie apzīmējumi
25. Satiksmes drošība.
26. Alkohola un medikamentu ietekme uz satiksmes drošību.
27. Pirmā palīdzība.
28. "C" kategorija.
29. "D" kategorija
30. A. Termini
31. A. Transportlīdzekļa vadītāja vispārīgie pienākumi
32. A. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos
33. A. Braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa
34. A. Transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves
35. A. Braukšanas ātrums, distance un intervāls
36. A. Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana
37. A. Apstāšanās un stāvēšana
38. A. Braukšana krustojumos
40. A. Ceļu satiksme dzīvojamās zonās
41. A. Gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas
42. A. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana
43. A. Transportlīdzekļu reģistrācija un numura zīmes. Ārējo apgaismas ierīču lietoš.
44. A. Transportlīdzekļa pazīšanas zīmes
45. A. Brīdinājuma zīmes
46. A. Priekšrocības zīmes
47. A. Aizlieguma zīmes
48. A. Rīkojuma zīmes
49. A. Norādījuma zīmes
50. A. Virzienu rādītāji un informācijas zīmes
51. A. Papildzīmes
52. A. Ceļa apzīmējumi
53. A. Satiksmes drošība
54. A. Ceļa n laika apstākļi
55. A. Ekipējums.
56. A. Tehniskais stāvoklis un aprīkojums
57. A. Alkohola un medikamentu ietekme uz satiksmes drošību
58. A. Pirmā palīdzība


 5 jautājumi    40 jautājumi    Visi jautājumiJaunumi Par mums Eksāmens online Kontakti