Atteikuma tiesības

Atteikuma tiesībasGarantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā likumus, kā arī starp Pircēju un Autoskolas Gross uz līguma pamata.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, Pircējam ir jānogādā visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītus pušu dokumentus, Pārdevēja attiecīgajā filiālē, kur bija slēgts līgums, kopā ar šī pirkumu apliecinošu dokumentu un atteikumu.