Kategorijas

Profesionālā kategorija (kods 95)

Lai paaugstinātu profesionālo vadītāju kvalifikāciju un nodalītu profesionālos vadītājus no neprofesionāliem tika ievesta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK. Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus ar D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategorijas transportlīdzekļiem.

Vadītāja apliecības ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (kods 95) derīguma termiņš ir 5 gadi.

Piecu gadu periodā vadītājam jāveic regulārā apmācība, kuras ilgums ir 35 stundas. Pēc periodiskās apmācības tiek izsniegts sertifikāts (kods 95).

A kategorija

A
Motocikli.

Apmācības ilgums - 2 nedēļas.
Braukšanas apmācības stundu skaits - 8 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums - 24 gadi.
Valsts eksāmeni - teorija (30 minūtes, 30 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 25 minūtes). Vadīšanas eksāmenu ar A1 un A kategorijas transportlīdzekļiem kārto laikposmā no 1. aprīļa līdz 1. oktobrim (ja ir eksāmena pieņemšanai labvēlīgi laikapstākļi, CSDD var minēto laikposmu pagarināt).

B kategorija

B
Mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot A kategorijas motociklus, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kg un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg, kā arī B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šī savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kg un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu.

Apmācības ilgums - 5 nedēļas (dienas mācību grupās); 7 nedēļas (vakara mācību grupās).
Braukšanas apmācības stundu skaits - 14 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums - 18 gadi.
Valsts eksāmeni - teorija (30 minūtes, 30 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 25 minūtes).

BE kategorija


B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā.

Apmācības ilgums - 1 nedēļas (dienas mācību grupās); 2 nedēļas (vakara mācību grupās).
Braukšanas apmācības stundu skaits - 6 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums - 21 gads.
Minimālais stāžs (B kategorija) - 1 gads.
Valsts eksāmeni - braukšana (vismaz 25 minūtes).

C kategorija

C
Mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kg un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg.

Apmācības ilgums - 5 nedēļas (dienas mācību grupās); 7 nedēļas (vakara mācību grupās).
Braukšanas apmācības stundu skaits - 15 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums - 21 gads.
Minimālais stāžs (B kategorija) - 2 gadi.
Valsts eksāmeni - teorija (35 minūtes, 35 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 45 minūtes).

CE kategorija

CE
C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kg.

Apmācības ilgums - 2 nedēļas (dienas mācību grupās); 3 nedēļas (vakara mācību grupās).
Braukšanas apmācības stundu skaits - 11 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums - 21 gads.
Valsts eksāmeni - braukšana (vismaz 45 minūtes).

D kategorija

D
Mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuros sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kg.

Apmācības ilgums - 3 nedēļas.
Braukšanas apmācības stundu skaits - 9 (х 45 minūtes).
Apmācāmā minimālais vecums - 24 gadi.
Valsts eksāmeni - teorija (35 minūtes, 35 jautājumi, ir pieļaujamas 3 nepareizas atbildes) un braukšana (vismaz 45 minūtes).

Atpūtas kuģi

Водный транспорт
Ūdens transportlīdzekli, kuru garums ir 2,5-24 m.

Apmācāmā minimālais vecums - 16 gadi (ūdensmotocikls, motorlaiva), 18 gadi (kuteris, motorjahta).
Valsts eksāmeni - teorija (20 minūtes, 20 jautājumi, ir pieļaujamas 2 nepareizas atbildes).