Rekviziti

SIA „Gross”
Reģ. Nr. 40103076210
Juridiskā adrese: Priedaines iela 35a, Rīga, LV-1029
DnB Banka, RIKOLV2X, LV37RIKO0002013042379
Swedbank, HABALV22, LV63HABA0551028608645

Gadījumā, ja maksājums tiek veikts par citas personas apmācību, lūdzam piezīmēs obligāti noradīt kursanta vārdu, uzvārdu un personas kodu.